Сроки проведения фестиваля: с 16.11.2023 по 13.12.2023 гг.